13 ปีมุ่งเน้นไปที่ R&D สำหรับโรงสีหลอดอุตสาหกรรมที่นำเสนอโซลูชั่นโครงการแบบครบวงจรที่ครบวงจร

การฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงาน


会议.jpg

สำหรับการพัฒนาและวางแผนองค์กรในอนาคต เราได้จัดการประชุมครั้งนี้

องค์กรประกอบด้วยพนักงาน ซึ่งไม่ใช่ผลรวมง่ายๆ แต่เป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวและมีการประสานงานกัน เพื่อพัฒนาองค์กร ปัจจัยที่สำคัญที่สุดและกระตือรือร้นที่สุดคือคน พนักงานขององค์กร พนักงานไม่ได้เป็นเพียงแรงงาน กำลังจ้างโดยวิสาหกิจ แต่ยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจรับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว