13 ปีมุ่งเน้นไปที่ R&D สำหรับโรงสีหลอดอุตสาหกรรมที่นำเสนอโซลูชั่นโครงการแบบครบวงจรที่ครบวงจร

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตท่อ Jopar เครื่องทำ

The Frist, การแปรรูปชิ้นส่วน

1.jpg

ประการที่สอง การตรวจจับศูนย์ CNC

2.jpg

ประการที่สามการเชื่อม

3.jpg

ที่สี่ Memorial Arch Polish, Spray Paint

4.jpg

ครั้งที่ห้า การประกอบเครื่องจักร 1

5.jpg

ที่หก,การประกอบเครื่องจักร 2

6.jpg

ประการที่เจ็ด การทดสอบเครื่องจักร

7.jpg

ที่แปด,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

8.jpg

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว